Garantie en Klachten

 

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht. 24hero geeft standaard 1 jaar volledige garantie op alle producten, met uitzondering op waterbestendigheid/vocht in het horloge.

Mensen oefenen ongemerkt druk uit op horloges, laten ze vallen, leggen ze in de hete zon, duiken vervolgens in koud water, springen met horloges die tegen het wateroppervlak stoten, gebruiken de functies onder water, kronen kunnen per ongeluk worden gedraaid, knoppen kunnen worden ingedrukt, ze gebruiken horloges in de sauna, in bad, onder de douche, enz. Dit is precies de reden waarom waterbestendigheid niet onder de garantie valt. Het kan een fabricagefout zijn, maar uit ervaring is dit heel moeilijk te achterhalen.

Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn. Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

 

Garantie voorwaarden (zie ook Algemene Voorwaarden):

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met 1 jaar vanaf de aankoop. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • er vocht in het horloge komt. Waterbestendigheid valt niet onder de garantie, ondanks de aanduiding bijvoorbeeld 3, 5 of 10 BAR op de achterkant van het horloge.

 

Identiteit ondernemer
24hero
Beekpunge 9

5931 DP  Tegelen
Nederland
Telefoonnummer: +31 6 2076 8843
E-mailadres: info@24hero.nl
Webadres: https://www.24hero.nl/
KvK-nummer: 80925332
BTW-identificatienummer: NL003075508B33

 

Tevredenheidsgarantie

24hero doet er alles aan dat al onze klanten tevreden zijn met hun aankoop. Mocht u ontevreden zijn, dan vinden we zeker een passende oplossing samen met u. Ook hier geldt: niet tevreden, geld terug. U krijgt bij 24hero 100% tevredenheidsgarantie. Dit geeft u absolute zekerheid bij het plaatsen van een order.

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@24hero.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.